Що таке теза?

Що таке теза?
Що таке Теза? , М. грец. вчене положень, думка, що проводиться у творі. [ТЕ,-а, м. У логіці: положення, яке вимагає докази. Положення, коротко викладає яку-н. ідею, а також одну з основних мислейсочіненія, доповіді. Тези доповіді. Розгорнуті тези. дод. тезовий,-а,-е.

У тезисной формі. ТЕЗА (тезіс), а, м. (грец. thesis) (кніжн.). Положення, твердження, що виставляється і потім доказувана в якому-н. міркуванні. Квітневі тези Леніна давали геніальний план боротьби партії за перехід від буржуазно-демократичної революції до революції соціалістичної.

Історія ВКП (б). Тези для пропагандистів.

Висунути тезу. Захистити свою тезу. Спростувати чиї-н. тези. Підсумки п’ятирічки розбили теза соціал-демократів про те, що неможливо побудувати соціалізм в одній, окремо взятій країні.

Сталін. тільки од. У філософії Гегеля — вихідний пункт процесу розвитку, перший момент т. зв. тріади (теза, антитеза, синтез; філос.

).

Що таке теза?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Добавить комментарий