Що таке тангенс?

Що таке тангенс?
Щоб сформулювати визначення тангенса кута і інших тригонометричних, розглядають співвідношення кутів і сторін у прямокутному трикутнику. Відомо, що
кутів будь-якого трикутника дорівнює 180 `. Отже, в прямокутному сума двох непрямих кутів дорівнює 90 `. Сторони, що утворюють прямий кут, називаються катетами.

Третя сторона фігури гіпотенуза. Кожен з двох гострих кутів прямокутного трикутника утворений гіпотенузою і одним катетом, який називається прилежащим для цього кута.

Відповідно, другий катет називається протилежним.

Тангесом кута називається протилежного катета до прилеглого. Попутно легко запам’ятати, що зворотне відношення називається котангенсом кута. Тоді тангенс одного гострого кута прямокутного трикутника дорівнює котангенсів другого. Також очевидно, що тангенс кута дорівнює відношенню синуса цього кута до його косинусу.

Відношення сторін величина, яка не має розмірності.
Тангенс, як синус, косинус і котангенс — це число.

Кожному кутку відповідає єдине значення тангенса (синуса, косинуса, котангенса). Значення тригонометричних функцій для будь-якого кута можна знайти в математичних таблицях Брадіса. Щоб дізнатися, які значення може приймати тангенс кута, накресліть одиничне коло. При зміні кута від 0 `до 90` тангенс змінюється від нуля і спрямовується в нескінченність.

Зміна функції нелінійне, на графіку легко знайти проміжні точки для побудови кривої: tg 45 `= 1, tg30` = 1/3, tg60 `= 3.
Для негативних кутів тангенс від нуля спрямовується в мінус нескінченність. Тангенс періодична функція з розривами при наближенні значення аргументу (кута) до 90 `і -90`.

Що таке тангенс?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Добавить комментарий