Що таке масив?

Що таке масив?
Масиви — це сукупності однотипних елементів. Характеризуються
вони наступним:
число компонент масиву визначається при його описі і в
надалі не змінюється. Для позначення компонент масиву використовується ім’я змінної-масиву і
так звані індекси, які зазвичай вказують бажаний елемент.

Тип індексу може бути тільки порядковим (крім longint). Найчастіше
використовується інтервальний тип (діапазон). Тут ім’я типу — правильний ідентифікатор; список індексів —
список одного або декількох індексних типів, розділених комами;
тип — будь-який тип даних. Вводити і виводити масиви можна тільки поелементно.

Приклад 1. Введення і виведення одновимірного масиву.
const
n = 5;
type
mas = array [1. n] of integer;
var
a: mas;
i: byte;
begin
writeln (‘введіть елементи масиву’);
for i: = 1 to n do readln (a [i]);
writeln (‘висновок елементів масиву:’);
for i: = 1 to n do write (a [i]: 5);
end. Визначити змінну як масив можна і безпосередньо при її описі,
без попереднього опису типу масиву, наприклад:
var a, b, c: array [1. 10 of integer;
var
a = array [1.

5 of integer;
b = array [1. 5 of integer;
то змінні a і b вважаються різних типів. Для забезпечення
сумісності застосовуйте опис змінних через попереднє
опис типу.

Якщо типи масивів ідентичні, то в програмі один масив може
бути присвоєний іншому.
У цьому випадку значення всіх змінних
одного масиву буде присвоєні відповідних елементів другого
масиву. Разом з тим, над масивами не визначені операції відносини. Порівнювати
два масиву можна тільки поелементно. Так як тип, що йде за ключовим словом of в описі масиву, —
будь-який тип Турбо Паскаль, то він може бути й іншим масивом.

Наприклад:
type
mas = array [1.
5 of array [1. 10 of integer;
type
mas = array [1.

5, 1. 10 of integer;
Таким чином виникає поняття багатовимірного масиву. Глибина
вкладеності масивів довільна, тому кількість елементів у
списку індексних типів (розмірність масиву) не обмежена, однак не
може бути більш 65 520 байт. Робота з багатовимірними масивами майже завжди пов’язана з організацією
вкладених циклів.

Так, щоб заповнити двовимірний масив (матрицю) випадковими
числами, використовують конструкцію виду:
for i: = 1 to m do
for j: = 1 to n do a [i, j]: = random (10);
for i: = 1 to m do begin
for j: = 1 to n do write (a [i, j]: 5);
writeln;
end;
[
[
[.

Що таке масив?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Добавить комментарий