Що таке ЄДІ?

Що таке ЄДІ?
Що таке ЄДІ? Єдиний державний іспит являє собою форму об’єктивної оцінки якості підготовки осіб, що освоїли освітні програми середньої (повної) загальної освіти, з використанням контрольних вимірювальних матеріалів, що представляють собою комплекси завдань стандартизованої форми, виконання яких дозволяє встановити рівень освоєння федерального державного освітнього стандарту (далі — контрольні вимірювальні матеріали).

Результати єдиного державного іспиту визнаються освітніми установами, в яких реалізуються освітні програми середньої (повної) загальної освіти, як результати державної (підсумкової) атестації, а освітніми закладами середньої професійної освіти та освітніми установами вищої професійної освіти як результати вступних випробувань з відповідних загальноосвітніх предметів. Особам, які склали єдиний державний іспит (далі — учасники єдиного державного іспиту), видається свідоцтво про результати єдиного державного іспиту. Термін дії такого свідоцтва закінчується 31 грудня року, наступного за роком його отримання.

Особам, яке освоїло освітні програми середньої (повної) загальної освіти в попередні роки, у тому числі особам, у яких термін дії свідоцтва про результати єдиного державного іспиту не закінчився, надається право здавати єдиний державний іспит в наступні роки у період проведення державної (підсумкової) атестації навчаються.

Особам, котрі проходили військову службу за призовом і звільненим з військової служби, протягом року після звільнення з військової служби при вступі до державних освітніх установ середньої професійної освіти і державні та муніципальні освітні установи вищої професійної освіти надається право використовувати результати єдиного державного іспиту, зданого ними в Протягом року до призову на військову службу. Витяги із Закону РФ від 10.

07. 1992 N 3266-1 (ред. від 03. 12. 2011)
Про освіту (з ізм. Та доп., Вступають в силу з 01. 01.

2012)
Ст. 15 пп. 4. 1. — 4. 5. ЄДІ проводиться за такими загальноосвітніх предметів: математика, російська мова, література, фізика, хімія, біологія, географія, історія, суспільствознавство, іноземні мови (англійська, французька, німецька, іспанська), інформатика та інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ).
Хто координує ЄДІ? встановлює форму, терміни і тривалість проведення ЄДІ, затверджує структуру і зміст контрольно-вимірювальних матеріалів (КІМов) і процедуру проведення ЄДІ. Федеральне державне бюджетна установа Федеральний центр тестування здійснює організаційне та інформаційно-технологічне забезпечення організації та проведення єдиного державного іспиту, в тому числі:
виготовлення та доставки в суб’єкти Російської Федерації екзаменаційних матеріалів та бланків свідоцтв про результати ЄДІ,
формування та ведення федеральних баз даних про учасників ЄДІ і про результати ЄДІ,
здійснення централізованої перевірки екзаменаційних робіт учасників ЄДІ, включаючи перевірку екзаменаційних робіт учасників ЄДІ, організованого і проведеного в освітніх установах, розташованих за межами території Російської Федерації.

Як дізнатися, на які напрями підготовки і спеціальності приймаються результати ЄДІ? Перелік напрямів підготовки та спеціальностей, за якими проводиться прийом у формі і за матеріалами ЄДІ, встановлюється правилами прийому конкретного вузу і повинен публікуватися на його сайті.

Що таке ЄДІ?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Добавить комментарий