Що таке частина мови?

Що таке частина мови?
Частина мови (лат. pars orationis) категорія слів мови, обумовлена ​​морфологічними і синтаксичними ознаками.

У мовах світу насамперед протиставляються ім’я (яке може ділитися далі на іменник, прикметник і т. п., але це не універсально) і дієслово, в більшості мов загальноприйнято також поділ частин мови на знаменні та службові. Класифікація частин мови Частинами мови називають групи слів, що мають:
одне і те ж узагальнене граматичне значення, або однаковий набір морфологічних ознак;
одні й ті ж синтаксичні функції.

На підставі цих ознак в морфологічної системи російської мови виділяється десять основних частин мови: вигук.

У деяких посібниках як окремі частини мови виділяються: слова категорії стану (в шкільних підручниках розглядаються як група прислівників), причастя та дієприслівники (частіше розглядаються як особливі форми дієслова), звуконаслідування (невеликий розряд слів, які частіше розглядається разом з вигуками), модальні слова (невелика група слів, що виконують в пропозиціях функцію ввідних елементів). Принципи класифікації слів за частинами мови Самостійні частини мови, службові частини мови, вигуки і звукоподражающіе слова. Самостійні частини мови це група слів із загальним граматичним значенням (предмета, ознаки предмета, дії, ознаки дії, кількості предметів). Службові частини мови це група слів, що не мають власного значення, так як не називають предметів, ознак, дій і до них не можна поставити питання.

Категоріальні ознаки Частина мови як загальний лексико-граматичний розряд слів характеризується не одним, а 4-я категоріальними ознаками:
семантичний ознака частини мови це його загальне граматичне значення (наприклад, імена іменники мають значення предметності);
синтаксичний ознака це його звичайна, первинна синтаксична функція (сущ. в ролі підмета і доповнення, це його первинна функція);
словотвірний ознака це набір його словотворчих моделей та інвентар словотворчих засобів для поповнення лексики даної частини мови, а також здатність виділяти основи для поповнення лексики інших частин мови (для сущ. характерно внутрісубстантівное суф. словотвір);
морфологічна ознака інвентар його словоформ і парадигм, система морфологічних категорій і розрядів. За цією ознакою частина мови може охоплювати слова змінювані і незмінні.
Існує кілька варіантів класифікації частин мови в російській мові. У шкільному викладанні прийнята схема, висхідна до античної граматиці, по якій виділяється десять частин мови (вказані вище); русисти різних шкіл виділяли за різними критеріями і менша їх кількість,
і більше: Частини мови, розрізняє в сучасній російській мові
Самостійні частини мови Службові частини мови.

Що таке частина мови?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Добавить комментарий