Нічим як пишеться?

Нічим як пишеться?
Фонетика, словотвір, морфологія і орфографія 3. 6. Займенник 3. 6. 2. Правопис займенників При правописі займенників можна виділити кілька типів правил: 3) злите, роздільне і дефісное написання займенників. Злите, роздільне і дефісное написання займенникових прислівників було частково розібрано в. 1. у невизначених і негативних займенниках: а), без наголосу. б) не хто інший (другий), як не що інше (інше), як, причому пишеться окремо, якщо словосполучення включають частку ніхто, ніщо і злито. 2. із займенниками: а) у невизначених і негативних займенниках-іменників, займенниках-прикметників, займенниках-числівників злито, якщо між роздільно, якщо між б) завжди пишуться разом, оскільки це незмінні форми і не можуть мати при собі прийменників; в) зверніть увагу на правопис слів: г), яка пишеться з займенниками роздільно.

3. Злите, роздільне і дефісное написання займенників: а) займенники-іменники, займенники-прикметники і займенники-числівники з прийменником пишуться окремо. У цьому випадку займенник можна вилучити з словосполучення, а прийменник залишити, або замінити займенник іменником, прикметником, числівником, б) займенникові прислівники, утворені шляхом злиття прийменника і відмінкової форми займенника-іменника, займенника-прикметника, займенника-числівника, пишуться разом.

У цьому випадку займенник-іменник або займенник-прикметник не можна вилучити з пропозиції або словосполучення, а прийменник залишити; в) завжди пишуться окремо г) із значенням виведення, підсумкової думки (можна замінити іншим вступним словом, наприклад: таким чином). д)-то,-небудь,-небудь пишуться через дефіс. Вправи до теми Правопис займенників.

нічим як пишеться?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Добавить комментарий